EkumenickýŽalmy83,8

Žalmy 83:8

Gebal, Amón s Amálekom, Filištín­sko a obyvatelia Týru.


Verš v kontexte

7 stany Edómčanov a Iz­maelitov, Moábčanov a Hagarov,
8 Gebal, Amón s Amálekom, Filištín­sko a obyvatelia Týru.
9 Pri­pojili sa k nim aj Asýrčania, po­silou sa stali Lótovým synom. — Sela —

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

8 Gebal, Am­mon a Amalech, Filištea s obyvateľmi Týru.

Evanjelický

8 Gebal, Am­món a Amálék, Filištín­sko s obyvateľmi Týru.

Ekumenický

8 Gebal, Amón s Amálekom, Filištín­sko a obyvatelia Týru.

Bible21

8 Ge­bal i Amon spo­lu s Amalekovci, Filištíni spo­lu s Týr­ský­mi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček