EkumenickýŽalmy60,9

Žalmy 60:9

Mne pat­rí Gileád, mne pat­rí Menašše. Ef­rajim je pril­ba mojej hlavy, Jud­sko je moja ber­la.


Verš v kontexte

8 Boh pre­hovoril vo svojej svätyni: Víťazos­láv­ne roz­delím Síchem, roz­meriam údolie Suk­kót.
9 Mne pat­rí Gileád, mne pat­rí Menašše. Ef­rajim je pril­ba mojej hlavy, Jud­sko je moja ber­la.
10 Moáb­sko je moje umývad­lo, na Edóm­sko hodím svoj san­dál, nad Filištín­skom víťaz­ne zajasám.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

9 Môj je Galád a môj Manas­ses, Ef­raim je pevnosťou mojej hlavy, Júda mojím zákonodar­com.

Evanjelický

9 Mne pat­rí Gileád, mne Menašše; Ef­rajim je mi pril­bou na hlave a Júda mojou ber­lou.

Ekumenický

9 Mne pat­rí Gileád, mne pat­rí Menašše. Ef­rajim je pril­ba mojej hlavy, Jud­sko je moja ber­la.

Bible21

9 Můj je Gi­leád, můj je Manases, Efraim je má hel­ma, Juda žezlo mé,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček