EkumenickýŽalmy60,6

Žalmy 60:6

Dal si znamenie tým, čo sa ťa boja, aby moh­li uj­sť pred lukom. — Sela —


Verš v kontexte

5 Tvr­dé skúšky si do­pus­til na svoj ľud, na­pojil si nás vínom zá­vratu.
6 Dal si znamenie tým, čo sa ťa boja, aby moh­li uj­sť pred lukom. — Sela —
7 Za­chráň nás svojou pravicou a vy­počuj nás, aby boli vy­slobodení tvoji obľúben­ci.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale teraz si dal tým, ktorí sa ťa boja, prápor, aby sa vy­z­dvihol pre t­voju pravdu. Sélah.

Evanjelický

6 Dal si koruh­vu tým, ktorí sa Ťa boja, aby mali kam utiecť pred lukom. Sela.

Ekumenický

6 Dal si znamenie tým, čo sa ťa boja, aby moh­li uj­sť pred lukom. — Sela —

Bible21

6 Svým cti­te­lům teď ale ko­rouhev dal jsi, aby ji roz­vi­nu­li v prav­dě tvé. sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček