EkumenickýŽalmy60,5

Žalmy 60:5

Tvr­dé skúšky si do­pus­til na svoj ľud, na­pojil si nás vínom zá­vratu.


Verš v kontexte

4 Za­triasol si krajinou a rozštiepil si ju. Za­ceľ jej trh­liny, lebo sa otriasa.
5 Tvr­dé skúšky si do­pus­til na svoj ľud, na­pojil si nás vínom zá­vratu.
6 Dal si znamenie tým, čo sa ťa boja, aby moh­li uj­sť pred lukom. — Sela —

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

5 Bol si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci: na­pájal si nás vínom zá­vratu.

Evanjelický

5 Ty si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci, na­pojil si nás vínom zá­vratu.

Ekumenický

5 Tvr­dé skúšky si do­pus­til na svoj ľud, na­pojil si nás vínom zá­vratu.

Bible21

5 Vlastní lid ne­chal jsi oku­sit hrůzy, vínem závra­ti jsi nás na­pájel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček