EkumenickýŽalmy60,11

Žalmy 60:11

Kto ma vo­vedie do opev­neného mes­ta? Kto ma za­vedie do Edóm­ska?


Verš v kontexte

10 Moáb­sko je moje umývad­lo, na Edóm­sko hodím svoj san­dál, nad Filištín­skom víťaz­ne zajasám.
11 Kto ma vo­vedie do opev­neného mes­ta? Kto ma za­vedie do Edóm­ska?
12 Či si nás ty sám, Bože, neza­vr­hol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zá­stupy?

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

11 Kto ma vo­vedie do ohradeného mes­ta? Kto ma sprevodí až do Edoma?

Evanjelický

11 Kto ma vo­vedie do ohradeného mes­ta? Kto za­vedie ma po Edóm?

Ekumenický

11 Kto ma vo­vedie do opev­neného mes­ta? Kto ma za­vedie do Edóm­ska?

Bible21

11 Kdo mě do­pro­vodí do hrazeného města? Kdo mě do Edo­mu po­ve­de?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček