EkumenickýŽalmy60,10

Žalmy 60:10

Moáb­sko je moje umývad­lo, na Edóm­sko hodím svoj san­dál, nad Filištín­skom víťaz­ne zajasám.


Verš v kontexte

9 Mne pat­rí Gileád, mne pat­rí Menašše. Ef­rajim je pril­ba mojej hlavy, Jud­sko je moja ber­la.
10 Moáb­sko je moje umývad­lo, na Edóm­sko hodím svoj san­dál, nad Filištín­skom víťaz­ne zajasám.
11 Kto ma vo­vedie do opev­neného mes­ta? Kto ma za­vedie do Edóm­ska?

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

10 Moáb mi je nádobou na umývanie, na Edoma za­hodím svoju obuv. Ty, Filištea, jasaj oproti mne!

Evanjelický

10 Moáb mi je umývad­lom, na Edóm hodím svoju obuv, nad Filištín­skom víťaz­ne za­plesám.

Ekumenický

10 Moáb­sko je moje umývad­lo, na Edóm­sko hodím svoj san­dál, nad Filištín­skom víťaz­ne zajasám.

Bible21

10 Moáb za umyva­dlo slouží mi, na Edom san­dál odhodím, nad Fi­liští­ny vítězně zakřičím!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček