EkumenickýŽalmy52,4

Žalmy 52:4

Vy­mýšľaš skazu, tvoj jazyk je ako os­trá brit­va, ty pod­vod­ník!


Verš v kontexte

3 Prečo sa chváliš zlom, ty hr­dina? Božia milosť pred­sa tr­vá po všet­ky dni!
4 Vy­mýšľaš skazu, tvoj jazyk je ako os­trá brit­va, ty pod­vod­ník!
5 Miluješ väčšmi zlé než dob­ré, väčšmi lož než slová prav­dy. — Sela —

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

4 Tvoj jazyk mys­lí na zkazu; je ako na­os­trená brit­va a robí lesť.

Evanjelický

4 Skazu vy­mýšľaš, tvoj jazyk je ako os­trá brit­va, ty pod­vod­ník!

Ekumenický

4 Vy­mýšľaš skazu, tvoj jazyk je ako os­trá brit­va, ty pod­vod­ník!

Bible21

4 Záhu­bu chys­táš svým jazykem, tou os­trou břitvou pácháš lest.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček