EkumenickýŽalmy52,10

Žalmy 52:10

Ja som však v Božom chráme ako čer­stvá oliva, dúfam v Božiu milosť na večné veky.


Verš v kontexte

9 Po­zrite! Muž, ktorý nech­cel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohat­stvo, cítil sa moc­ný vo svojej zvrátenos­ti.
10 Ja som však v Božom chráme ako čer­stvá oliva, dúfam v Božiu milosť na večné veky.
11 Budem ti ďakovať naveky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dob­ré.

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom, lebo sa nadejem na milosť Božiu na veky vekov.

Evanjelický

10 Ja som však v dome Božom ako čer­stvá oliva; na večné veky dúfam v milosť Božiu.

Ekumenický

10 Ja som však v Božom chráme ako čer­stvá oliva, dúfam v Božiu milosť na večné veky.

Bible21

10 Já ale budu jako oliva – v Božím do­mě budu rozkvétat. Na Boží lás­ku to­tiž spo­léhám­stále, na­pořád.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček