EkumenickýŽalmy46,11

Žalmy 46:11

Pre­staňte! Uznaj­te, že ja som Boh! Som vy­výšený medzi národ­mi, som vy­výšený na zemi.


Verš v kontexte

10 za­stavuje voj­ny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni.
11 Pre­staňte! Uznaj­te, že ja som Boh! Som vy­výšený medzi národ­mi, som vy­výšený na zemi.
12 Hos­podin zá­stupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela —

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

11 a hovorí: Pre­staňte a vedz­te, že ja som Bôh a budem vy­výšený medzi národami, budem vy­výšený na zemi.

Evanjelický

11 Utích­nite a po­znaj­te, že ja som Boh, som vy­výšený medzi národ­mi, vy­výšený na zemi!

Ekumenický

11 Pre­staňte! Uznaj­te, že ja som Boh! Som vy­výšený medzi národ­mi, som vy­výšený na zemi.

Bible21

11 Přestaň­te! Věz­te, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na ze­mi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček