EkumenickýŽalmy22,3

Žalmy 22:3

Bože môj, volám vo dne — ne­od­povedáš. Volám v noci — ne­viem sa utíšiť.


Verš v kontexte

2 Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opus­til? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môj­ho kriku.
3 Bože môj, volám vo dne — ne­od­povedáš. Volám v noci — ne­viem sa utíšiť.
4 Ty, Svätý, tróniš nad chválami Iz­raela.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

3 Môj Bože, volám vod­ne, a ne­od­povedáš; volám vnoci, a niet mi utíšenia.

Evanjelický

3 Bože môj, volám vo dne, ale Ty sa ne­ozývaš, aj v noci, ale ne­môžem sa utíšiť.

Ekumenický

3 Bože môj, volám vo dne — ne­od­povedáš. Volám v noci — ne­viem sa utíšiť.

Bible21

3 Ce­lé dny vo­lám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za no­cí ne­mo­hu najít klid.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček