EkumenickýŽalmy19,5

Žalmy 19:5

Ich po­sols­tvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Po­stavil na nich sln­ku stan.


Verš v kontexte

4 bez reči, bez slov, ne­počuť ich hlas.
5 Ich po­sols­tvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Po­stavil na nich sln­ku stan.
6 Ono vy­chádza ako ženích zo svoj­ho príbyt­ku, teší sa ako hr­dina, čo beží do cieľa.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

5 Ich správa vy­šla na celú zem a ich mluva na koniec okruhu sveta. Sl­n­cu po­stavil na nich stán.

Evanjelický

5 Ich zvuk sa ne­sie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta. Na nich po­stavil sln­ku stan;

Ekumenický

5 Ich po­sols­tvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Po­stavil na nich sln­ku stan.

Bible21

5 je­jich zvuk ozývá se ce­lou zemí, do krajů svě­ta do­léhá je­jich zvěst. Bůh stan po­stavil slun­ci v ne­besích

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček