EkumenickýŽalmy17,6

Žalmy 17:6

K tebe volám, Bože, lebo mi od­povieš, na­kloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím.


Verš v kontexte

5 Kráčal som v tvojich šľapajach, nohy sa mi ne­pošmyk­li.
6 K tebe volám, Bože, lebo mi od­povieš, na­kloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím.
7 Ukáž divy svoj­ho milo­sr­den­stva, ty, ktorý pravicou svojou za­chraňuješ všet­kých, čo sa pred ne­priateľmi k tebe utiekajú.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

6 Ja volám na teba, lebo viem, že ma vy­slyšíš, ó, sil­ný Bože! Na­kloň mi svoje ucho a počuj moju reč!

Evanjelický

6 K Tebe volám, lebo ma vy­počuješ, Bože; ó, na­kloň ku mne svoje ucho, počuj moju reč!

Ekumenický

6 K tebe volám, Bože, lebo mi od­povieš, na­kloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím.

Bible21

6 K to­bě vo­lám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho na­kloň mi, má slova slyš!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček