EkumenickýŽalmy17,12

Žalmy 17:12

ako lev, keď chce roz­tr­hať korisť, ako levíča, ktoré strieh­ne v úkryte.


Verš v kontexte

11 Sledujú ma, už ma ob­kľučujú, upierajú na mňa oči, aby ma zrazili k zemi,
12 ako lev, keď chce roz­tr­hať korisť, ako levíča, ktoré strieh­ne v úkryte.
13 Po­vs­taň, Hos­podin, predíď ho a zraz! Svojím mečom ma za­chráň pred bez­božníkom

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

12 Každý z nich je podob­ný ľvovi, ktorý práh­ne, aby roz­tr­hal, a ľvíčaťu, ktoré sedí v ú­kryte čihajúc.

Evanjelický

12 Podobajú sa levovi, čo by chcel tr­hať; levíčaťu, čo sedí v ú­krytoch.

Ekumenický

12 ako lev, keď chce roz­tr­hať korisť, ako levíča, ktoré strieh­ne v úkryte.

Bible21

12 Jsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček