EkumenickýŽalmy146,5

Žalmy 146:5

Blaho­slavený ten, komu po­máha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hos­podina, svoj­ho Boha.


Verš v kontexte

4 Keď vy­j­de z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň pad­nú ich plány.
5 Blaho­slavený ten, komu po­máha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hos­podina, svoj­ho Boha.
6 On utvoril nebo, zem, more a všet­ko, čo je v nich. On za­chováva ver­nosť naveky.

späť na Žalmy, 146

Príbuzné preklady Roháček

5 Blaho­slavený je ten, komu je sil­ný Bôh Jakobov na po­moc, jeho nádej na Hos­podina, jeho Boha,

Evanjelický

5 Blaho­slavený, komu je Boh Jákobov na po­moci, ktorého nádej je v Hos­podinovi, jeho Bohu,

Ekumenický

5 Blaho­slavený ten, komu po­máha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hos­podina, svoj­ho Boha.

Bible21

5 Blaze to­mu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, kdo na Hos­po­di­na, svého Bo­ha, spo­léhá!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček