EkumenickýŽalmy145,3

Žalmy 145:3

Veľký je Hos­podin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť. (dálet)


Verš v kontexte

2 Deň čo deň ti budem dob­rorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. (gimel)
3 Veľký je Hos­podin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť. (dálet)
4 Po­kolenie po­koleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hr­din­ské skut­ky. (hé)

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

3 Veľký je Hospodin a veľmi chválený, a jeho veľkosť je ne­vys­ti­hnuteľná.

Evanjelický

3 Veľký je Hos­podin a všet­kej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť.

Ekumenický

3 Veľký je Hos­podin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť. (dálet)

Bible21

3 Ve­liký je Hos­po­din, vší chvály hodný, jeho ve­likost nelze nikdy po­chopit!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček