EkumenickýŽalmy145,18

Žalmy 145:18

Hos­podin je blíz­ky všet­kým, čo ho vzývajú, všet­kým, čo ho vzývajú úp­rim­ne. (réš)


Verš v kontexte

17 Hos­podin je spravod­livý vo všet­kom, čo koná, a milos­tivý vo všet­kých svojich skut­koch. (kóf)
18 Hos­podin je blíz­ky všet­kým, čo ho vzývajú, všet­kým, čo ho vzývajú úp­rim­ne. (réš)
19 Pl­ní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a po­máha im. (šín)

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

18 Hos­podin je blízky všet­kým, ktorí ho vzývajú, všet­kým, ktorí ho vzývajú v prav­de.

Evanjelický

18 Blíz­ky je Hos­podin všet­kým, ktorí Ho vzývajú, všet­kým, ktorí Ho vzývajú oprav­divo.

Ekumenický

18 Hos­podin je blíz­ky všet­kým, čo ho vzývajú, všet­kým, čo ho vzývajú úp­rim­ne. (réš)

Bible21

18 Hos­po­din je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v oprav­dovosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček