EkumenickýŽalmy113,9

Žalmy 113:9

Ne­plod­nej umožňuje bývať v dome ako šťast­nej mat­ke synov. Haleluja!


Verš v kontexte

7 On z prachu dvíha slabého, zo smetis­ka po­vyšuje bied­neho,
8 aby ho po­sadil medzi kniežatá, kniežatá svoj­ho ľudu.
9 Ne­plod­nej umožňuje bývať v dome ako šťast­nej mat­ke synov. Haleluja!

späť na Žalmy, 113

Príbuzné preklady Roháček

9 Dáva, aby ne­plod­ná obývala dom a bola radujúcou sa mat­kou synov. Hal­lelujah!

Evanjelický

9 ne­plod­nú usadí do domu ako na­tešenú mat­ku synov. Haleluja!

Ekumenický

9 Ne­plod­nej umožňuje bývať v dome ako šťast­nej mat­ke synov. Haleluja!

Bible21

9 Ne­plodnou ob­dařuje rodinou, matka se z dětí raduje! Haleluja!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček