EkumenickýŽalmy106,21

Žalmy 106:21

Za­bud­li na Boha, ktorý ich za­chránil a v Egypte robil veľké veci,


Verš v kontexte

20 Svoju slávu za­menili za podobu býka, čo žerie trávu.
21 Za­bud­li na Boha, ktorý ich za­chránil a v Egypte robil veľké veci,
22 zá­zraky v Chámovej krajine, úžas­né skut­ky pri Čer­venom mori.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

21 Za­bud­li na sil­ného Boha, svoj­ho spasiteľa, ktorý činil veliké veci v Egyp­te,

Evanjelický

21 za­bud­li na Boha, ktorý ich vy­slobodil a robil veľké veci v Egyp­te,

Ekumenický

21 Za­bud­li na Boha, ktorý ich za­chránil a v Egypte robil veľké veci,

Bible21

21 Za­po­mně­li na Bo­ha, svého spasitele, jenž ko­nal ve­liké věci v Egyptě:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček