EkumenickýŽalmy1,2

Žalmy 1:2

ale záľubu má v zákone Hos­podina, o jeho zákone roz­jíma dňom i nocou.


Verš v kontexte

1 Blaho­slavený ten, kto nechodí podľa rady bez­božných, ne­stojí na ces­te hriešnikov, ne­sedáva v kruhu po­smešníkov,
2 ale záľubu má v zákone Hos­podina, o jeho zákone roz­jíma dňom i nocou.
3 Bude ako strom za­sadený pri vod­ných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lís­tie ne­väd­ne a všet­ko, čo robí, darí sa mu.

späť na Žalmy, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale má záľubu v zákone Hos­podinovom a o jeho zákone roz­mýšľa dňom i nocou.

Evanjelický

2 ale v zákone Hos­podinovom má záľubu, o Jeho zákone roz­jíma dňom-nocou.

Ekumenický

2 ale záľubu má v zákone Hos­podina, o jeho zákone roz­jíma dňom i nocou.

Bible21

2 Zákon Hos­po­dinův je jeho ra­dostí – o tom­to Zákoně dnem i no­cí přemýšlí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček