EkumenickýSudcov6,16

Sudcov 6:16

Hos­podinov an­jel ho však ubez­pečil: Keď budem s tebou, Mid­jánčanov porazíš ako jed­ného muža.


Verš v kontexte

15 On však na­mietol: Prosím, Pane, ako mám vy­slobodiť Iz­raelitov? Veď môj rod je naj­chatr­nejší z kmeňa Menašše a ja som v dome svoj­ho otca cel­kom bez­výz­nam­ný. 16 Hos­podinov an­jel ho však ubez­pečil: Keď budem s tebou, Mid­jánčanov porazíš ako jed­ného muža. 17 On mu však po­vedal: Ak som zís­kal tvoju priazeň, daj mi znamenie, že sa so mnou zhováraš ty.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale Hospodin mu riekol: Ja budem is­tot­ne s tebou, a zbiješ Madianov ako jed­ného muža.

Evanjelický

16 Hos­podin mu riekol: Keď budem ja s tebou, porazíš Mid­ján­cov ako jed­ného muža.

Ekumenický

16 Hos­podinov an­jel ho však ubez­pečil: Keď budem s tebou, Mid­jánčanov porazíš ako jed­ného muža.

Bible21

16 „Ano, ale já budu s te­bou, takže po­bi­ješ Mi­dián­ce až do posledního,“ ře­kl mu na to Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček