EkumenickýSudcov15,11

Sudcov 15:11

Tritisíc mužov z Judska zo­stúpilo ku skal­nej rok­line Étam a vy­čítalo Sam­sonovi: Ne­vieš, že nad nami vlád­nu Filištín­ci? Čo si nám to vy­konal? Od­povedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im.


Verš v kontexte

10 Muži z Judska sa spýtali: Prečo ste prišli bojovať proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme spútať Sam­sona a od­platiť mu to, čo on urobil nám. 11 Tritisíc mužov z Judska zo­stúpilo ku skal­nej rok­line Étam a vy­čítalo Sam­sonovi: Ne­vieš, že nad nami vlád­nu Filištín­ci? Čo si nám to vy­konal? Od­povedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im. 12 Prišli sme ťa spútať a vy­dať ťa do rúk Filištín­cov. Sam­son im po­vedal: Pri­sahaj­te mi, že vy sami ma ne­na­pad­nete!

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy sišlo dolu tri tisíce mužov z Júdu a prišli k roz­puk­line skaly Étam a po­vedali Sam­sonovi: Či ty nevieš, že nad nami panujú Filištíni, a čo si nám to tedy vy­konal? A on im riekol: Ako oni mne vy­konali, tak som i ja im vy­konal.

Evanjelický

11 Zo­stúpilo tritisíc mužov z Júdu ku skal­nej rok­line Étámu a pýtali sa Sam­sona: Ne­vieš, že Filištín­ci vlád­nu nad na­mi? Čo si nám to vy­konal? Od­povedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im.

Ekumenický

11 Tritisíc mužov z Judska zo­stúpilo ku skal­nej rok­line Étam a vy­čítalo Sam­sonovi: Ne­vieš, že nad nami vlád­nu Filištín­ci? Čo si nám to vy­konal? Od­povedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im.

Bible21

11 Tři tisíce jud­ských mužů se tedy vy­pravi­lo do­lů k Et­a­m­ské jes­ky­ni. „Copak ne­víš, že nás Fi­lištíni mají v mo­ci? Cos nám to udělal?“ vy­číta­li Samsonovi. „Udělal jsem jim to­též, co oni mně,“ od­po­věděl jim.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček