EkumenickýSudcov1,15

Sudcov 1:15

Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do krajiny Negevu, daj mi aj vod­né pramene. Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene.


Verš v kontexte

14 Keď prišla k nemu, navied­la ho, aby žiadal od jej otca pole. Zo­sad­la z osla a Káleb sa jej spýtal: Čo si praješ? 15 Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do krajiny Negevu, daj mi aj vod­né pramene. Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene. 16 Synovia Kénitu Chóbaba, Mojžišov­ho tesťa, vy­šli s Júdovcami z Mesta paliem do Jud­skej púšte v Negeve pri Aráde, kde sa usadili medzi tamojším ľudom.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A riek­la mu: Daj mi požeh­nanie, lebo si mi dal zem na juhu; nuž daj mi aj pramene vôd. A tak jej dal Kálef hor­né pramene i dol­né pramene.

Evanjelický

15 Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do Negebu, daj mi aj vod­né pramene. A Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene.

Ekumenický

15 Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do krajiny Negevu, daj mi aj vod­né pramene. Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene.

Bible21

15 „­Dej mi, pro­sím, dárek,“ od­po­vědě­la. „Vž­dyť jsi mi dal zem v negev­ské pouš­ti. Kéž bys mi dal studánky s vodou.“ A tak jí dal studánky – Horní i Dolní Gulot.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček