EkumenickýSkutky2,41

Skutky 2:41

Skutky apoštolov

Tí, čo prijali jeho slovo, boli po­krs­tení a v ten deň sa pri­dalo k nim asi tritisíc duší.


Verš v kontexte

40 A ešte mnohými inými slovami ich za­prisahával a na­pomínal: Za­chráňte sa z tohto zvráteného po­kolenia! 41 Tí, čo prijali jeho slovo, boli po­krs­tení a v ten deň sa pri­dalo k nim asi tritisíc duší. 42 Ne­us­tále sa venovali učeniu apoštolov, brat­skému spoločen­stvu, lámaniu chleba a mod­lit­bám.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

41 A tak tí, ktorí ochot­ne prijali jeho slovo, dali sa po­krs­tiť, a pri­pojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší.

Evanjelický

41 A tí, čo ochot­ne prijali jeho slová, dali sa po­krs­tiť; i pri­pojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší.

Ekumenický

41 Tí, čo prijali jeho slovo, boli po­krs­tení a v ten deň sa pri­dalo k nim asi tritisíc duší.

Bible21

41 Ti, kdo ochotně při­ja­li jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připo­ji­lo oko­lo tří tisíc li­dí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček