EkumenickýRút1,21

Rút 1:21

Od­išla som pl­ná, ale Hos­podin ma pri­vádza späť prázd­nu. Prečo by ste ma mali volať Noémi, keď sa Hos­podin ob­rátil proti mne a Všemohúci do­pus­til na mňa nešťas­tie?


Verš v kontexte

20 Ona im od­povedala: Už ma ne­volaj­te Noémi, volaj­te ma Mára, lebo Všemohúci mi pri­pravil veľa tr­p­kos­tí. 21 Od­išla som pl­ná, ale Hos­podin ma pri­vádza späť prázd­nu. Prečo by ste ma mali volať Noémi, keď sa Hos­podin ob­rátil proti mne a Všemohúci do­pus­til na mňa nešťas­tie? 22 Tak sa Noémi vrátila z Moábskych polí so svojou ne­ves­tou, Moábčan­kou Rút. Do Bet­lehema prišli vtedy, keď sa začínala žat­va jačmeňa.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Ja som od­išla pl­ná, a Hos­podin ma na­vrátil prázd­nu. Prečo by ste ma volaly Na­oma, keď Hos­podin svedčí proti mne, a Všemohúci mi učinil zlé?

Evanjelický

21 Pl­ná som od­išla, ale Hos­podin ma vrátil prázd­nu. Prečo ma voláte Noémi? Veď Hos­podin ma ponížil, Všemohúci uviedol na mňa nešťas­tie.

Ekumenický

21 Od­išla som pl­ná, ale Hos­podin ma pri­vádza späť prázd­nu. Prečo by ste ma mali volať Noémi, keď sa Hos­podin ob­rátil proti mne a Všemohúci do­pus­til na mňa nešťas­tie?

Bible21

21 S plnou náručí jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrá­til mě. Proč říká­te mi Noemi? Hospodin sto­jí pro­ti mně, Všemohoucí mě sužuje!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček