EkumenickýRút1,10

Rút 1:10

Po­vedali jej: My sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu.


Verš v kontexte

9 Nech každej z vás do­praje Hos­podin náj­sť si muža a spokoj­ný život v jeho dome. Po­tom ich po­boz­kala. Ony sa hlasito rozp­lakali. 10 Po­vedali jej: My sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu. 11 Noémi však od­vetila: Moje dcéry, vráťte sa! Prečo by ste šli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám moh­li byť mužmi?

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­vedaly jej: Nie, ale s tebou sa vrátime k tvoj­mu ľudu.

Evanjelický

10 Po­vedali jej: Vrátime sa s tebou k tvoj­mu ľudu.

Ekumenický

10 Po­vedali jej: My sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu.

Bible21

10 „Radě­ji půjde­me s te­bou k tvé­mu lidu,“ říkaly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček