EkumenickýPríslovia4,23

Príslovia 4:23

Pri pl­nej os­tražitos­ti si stráž srd­ce, lebo z neho vy­chádza život.


Verš v kontexte

22 Veď sú životom pre tých, čo ich na­chádzajú, sú zdravím pre celé ich telo.
23 Pri pl­nej os­tražitos­ti si stráž srd­ce, lebo z neho vy­chádza život.
24 Od­stráň faloš zo svojich úst a ús­kočné pery nech sú ďaleko od teba.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

23 Nado všet­ko, čo treba strážiť, strež svoje srd­ce, lebo z neho po­chádza život.

Evanjelický

23 So všemožnou bdelosťou chráň si srd­ce, lebo z neho pramení život.

Ekumenický

23 Pri pl­nej os­tražitos­ti si stráž srd­ce, lebo z neho vy­chádza život.

Bible21

23 Pře­devším dobře chraň své srd­ce – právě z něj vše­chen život vy­chází.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček