EkumenickýPríslovia27,16

Príslovia 27:16

kto ju chce zvlád­nuť, chce zvlád­nuť vietor a chytiť olej pravicou.


Verš v kontexte

15 Ustavičný lejak v daždivom dni a hašterivá žena sú si podob­né,
16 kto ju chce zvlád­nuť, chce zvlád­nuť vietor a chytiť olej pravicou.
17 Železo sa brúsi železom, charak­ter blížneho ob­rusuje človek.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

16 Ten, kto by ju chcel ukryť, ukrýva vietor, a olej sa vy­skyt­ne jeho pravici.

Evanjelický

16 kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej.

Ekumenický

16 kto ju chce zvlád­nuť, chce zvlád­nuť vietor a chytiť olej pravicou.

Bible21

16 Kdo ji chce zkro­tit, chce zkro­tit vítr, do pravé ruky chce olej po­chytat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček