Ekumenický4. Mojžišova3,9

4. Mojžišova 3:9

Numeri

Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; do­stane ich spomedzi Iz­raelitov ako dar.


Verš v kontexte

8 Budú sa starať o všetko za­riadenie stanu stretávania a za Iz­raelitov budú dbať o poriadok, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku. 9 Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; do­stane ich spomedzi Iz­raelitov ako dar. 10 Árona a jeho synov po­veríš, aby dbali o svoj kňaz­ský úrad. Ak sa nie­kto ne­povolaný pri­blíži, bude usmr­tený.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 A oddáš Levitov Áronovi a jeho synom; jemu sú cele daní od synov Iz­raelových.

Evanjelický

9 Levítov odo­vzdaj Áronovi a jeho synom ako darovaných. Jemu sú odo­vzdaní spomedzi Iz­rael­cov.

Ekumenický

9 Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; do­stane ich spomedzi Iz­raelitov ako dar.

Bible21

9 Ode­vzdej tedy levi­ty Áro­novi a jeho synům, ať mu jsou z řad Iz­rae­li­tů zce­la ode­vzdáni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček