Ekumenický4. Mojžišova3,7

4. Mojžišova 3:7

Numeri

Zaňho a za celú po­spolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku.


Verš v kontexte

6 Pri­veď Léviho kmeň a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali. 7 Zaňho a za celú po­spolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku. 8 Budú sa starať o všetko za­riadenie stanu stretávania a za Iz­raelitov budú dbať o poriadok, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 A budú strážiť jeho stráž a stráž celej obce pred stánom shromaždenia, aby konali službu príbyt­ku.

Evanjelický

7 aby mali na staros­ti služby pri ňom a službu celému zboru pred svätos­tán­kom, aby vy­konávali službu pri príbyt­ku.

Ekumenický

7 Zaňho a za celú po­spolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku.

Bible21

7 Svou služ­bou při Příbytku bu­dou plnit jeho po­vinnost i po­vinnost ce­lé obce vůči Stanu setkávání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček