Ekumenický4. Mojžišova1,21

4. Mojžišova 1:21

Numeri

Z Rúbenovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťšesťtisíc­päťs­to.


Verš v kontexte

20 Zo synov Rúbena, Iz­raelov­ho pr­vorodeného, sa podľa rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 21 Z Rúbenovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťšesťtisíc­päťs­to. 22 Zo Šimeónov­ho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 ich počítaných, z po­kolenia Rúbenov­ho, štyrid­saťšesť tisíc päťs­to.

Evanjelický

21 bolo za kmeň Rúben štyrid­saťšesťtisíc päťs­to spočítaných.

Ekumenický

21 Z Rúbenovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťšesťtisíc­päťs­to.

Bible21

21 poko­lení Ru­ben čítalo 46 500 mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček