EkumenickýNehemiáš5,11

Nehemiáš 5:11

Nuž vráťte im ešte dnes ich polia, vinice, olivy a domy, ako aj úrok z peňazí, obilia, muštu a oleja, čo ste im požičali.


Verš v kontexte

10 Veď i ja, moji bratia i moji sluhovia im požičiavame peniaze a obilie. Od­pusťme im ten­to dlh! 11 Nuž vráťte im ešte dnes ich polia, vinice, olivy a domy, ako aj úrok z peňazí, obilia, muštu a oleja, čo ste im požičali. 12 Nato od­vetili: Vrátime a nebudeme od nich nič požadovať. Urobíme, ako vravíš. Za­volal som kňazov, pred ktorými som ich za­viazal prísahou, že budú konať podľa toh­to sľubu.

späť na Nehemiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 Na­vráťte im, prosím, ešte dnes ich polia, ich vinice, ich olivové sady a ich domy a celý úrok peňazí a zbožia, vína a oleja, čo od nich úžerou beriete.

Evanjelický

11 Vráťte im ešte dnes ich polia, vinice, olivy a domy, aj úroky z peňazí, obilia, muštu a oleja, čo ste im požičali.

Ekumenický

11 Nuž vráťte im ešte dnes ich polia, vinice, olivy a domy, ako aj úrok z peňazí, obilia, muštu a oleja, čo ste im požičali.

Bible21

11 Vrať­te jim ještě dnes je­jich po­le, vi­nice, olivy a domy a také úrok z peněz, z obi­lí, ví­na i ole­je, za který jim půjčujete!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček