EkumenickýNehemiáš2,11

Nehemiáš 2:11

Prišiel som do Jeruzalema a po­budol som tam tri dni.


Verš v kontexte

10 Keď sa to do­zvedel San­bal­lat Chóron­ský a amón­sky sluha Tóbija, ne­smier­ne ich zlos­tilo, že prišiel človek, ktorý sa usiluje o blaho Iz­raelitov. 11 Prišiel som do Jeruzalema a po­budol som tam tri dni. 12 Po­tom som v noci vstal, ja i nie­koľko mužov so mnou, ale ni­komu som ne­oz­námil, čo mi môj Boh vnukol vy­konať pre Jeruzalem.

späť na Nehemiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď som prišiel do Jeruzalema, po­budol som tam tri dni.

Evanjelický

11 Keď som došiel do Jeruzalema, po­budol som tam tri dni.

Ekumenický

11 Prišiel som do Jeruzalema a po­budol som tam tri dni.

Bible21

11 Tak jsem do­razil do Je­ruzalé­ma. Když jsem tam po­byl tři dny,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček