EkumenickýMatúš28,7

Matúš 28:7

Evanjelium podľa Matúša

A rých­lo choďte po­vedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a pred­chádza vás do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám!


Verš v kontexte

6 Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako po­vedal. Poďte, po­zrite si mies­to, kde ležal. 7 A rých­lo choďte po­vedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a pred­chádza vás do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám! 8 Rých­lo od­išli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

7 A iďte rých­le a po­vedz­te jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych, a hľa, pred­chádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám to!

Evanjelický

7 A choďte rých­lo; po­vedz­te Jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych, a hľa, pred­chádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Aj­hľa, po­vedal som vám.

Ekumenický

7 A rých­lo choďte po­vedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a pred­chádza vás do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám!

Bible21

7 Po­spěš­te si a řekně­te jeho učedníkům, že vstal z mrt­vých. Hle, před­chází vás do Ga­li­le­je, tam ho spatří­te. To jsem vám měl říci.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček