EkumenickýMatúš28,6

Matúš 28:6

Evanjelium podľa Matúša

Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako po­vedal. Poďte, po­zrite si mies­to, kde ležal.


Verš v kontexte

5 Ale an­jel sa pri­hovoril ženám: Vy sa neboj­te! Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. 6 Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako po­vedal. Poďte, po­zrite si mies­to, kde ležal. 7 A rých­lo choďte po­vedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a pred­chádza vás do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám!

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

6 Niet ho tu, lebo vstal, tak ako po­vedal. Poďte, po­zrite mies­to, kde ležal Pán.

Evanjelický

6 Niet Ho tu, lebo vstal, ako po­vedal; poďte, viďte mies­to, kde ležal.

Ekumenický

6 Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako po­vedal. Poďte, po­zrite si mies­to, kde ležal.

Bible21

6 Není tu, vstal, jak před­po­věděl. Po­jď­te se podívat, kde ležel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček