EkumenickýMatúš24,8

Matúš 24:8

Evanjelium podľa Matúša

Ale to všet­ko je začiatok út­rap.


Verš v kontexte

7 Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, mies­tami budú hladomory a zeme­trasenia. 8 Ale to všet­ko je začiatok út­rap. 9 Po­tom vás vy­stavia súženiu, budú vás vraždiť a všet­ky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

8 A to všet­ko je počiatkom p­reporod­ných bolestí sveta.

Evanjelický

8 A všet­ko toto je počiatok boles­tí.

Ekumenický

8 Ale to všet­ko je začiatok út­rap.

Bible21

8 To všech­no jsou jen počátky po­rodních bo­lestí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček