EkumenickýMatúš24,42

Matúš 24:42

Evanjelium podľa Matúša

Bed­lite teda, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán.


Verš v kontexte

41 Dve ženy budú mlieť na mlyne: Jed­na bude vzatá a druhá ponechaná. 42 Bed­lite teda, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedom­te si pred­sa, že keby hos­podár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bed­lil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

42 Teda bdej­te, lebo ne­viete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prij­de váš Pán.

Evanjelický

42 Pre­to bdej­te, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán.

Ekumenický

42 Bed­lite teda, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán.

Bible21

42 Pro­to bdě­te, ne­boť ne­ví­te, ve které chví­li při­jde váš Pán.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček