EkumenickýMatúš24,35

Matúš 24:35

Evanjelium podľa Matúša

Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú.


Verš v kontexte

34 Amen, hovorím vám, že sa ne­pominie toto po­kolenie, kým sa to všet­ko ne­stane. 35 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú. 36 No o tom dni a o tej hodine ne­vie nik, ani nebes­kí an­jeli, ani Syn, iba Otec.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

35 Nebo a zem po­minú, ale moje slová ni­kdy ne­pominú.

Evanjelický

35 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú.

Ekumenický

35 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú.

Bible21

35 Nebe a země po­mi­nou, ale má slova nikdy ne­po­mi­nou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček