EkumenickýMatúš18,29

Matúš 18:29

Evanjelium podľa Matúša

Ten však nebol ochot­ný, ale od­išiel a dal ho do väzenia, kým mu ne­s­platí dlžobu.


Verš v kontexte

28 Spolu­sluha mu padol k nohám a prosil ho: Po­zhovej mi a vrátim ti. 29 Ten však nebol ochot­ný, ale od­išiel a dal ho do väzenia, kým mu ne­s­platí dlžobu. 30 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa za­rmútili. Išli a oznámili svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo.

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

29 Tedy pad­nul jeho spolu­sluha k jeho nohám, prosil ho a hovoril: Po­zhovej mi a všet­ko ti za­platím.

Evanjelický

29 Jeho spolu­sluha padol [mu k nohám] a prosil ho: Po­zhovej mi a za­platím ti!

Ekumenický

29 Ten však nebol ochot­ný, ale od­išiel a dal ho do väzenia, kým mu ne­s­platí dlžobu.

Bible21

29 Ten padl na ko­le­na a pro­sil ho: ‚Měj se mnou strpení a za­platím ti!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček