EkumenickýMatúš16,9

Matúš 16:9

Evanjelium podľa Matúša

Ešte nechápete, a ani sa ne­pamätáte na tých päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste naz­bierali?


Verš v kontexte

8 Ježiš to spoz­nal a po­vedal: Malover­ní, čo roz­mýšľate o tom, že ne­máte chlieb? 9 Ešte nechápete, a ani sa ne­pamätáte na tých päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste naz­bierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí a koľko košíkov ste naz­bierali?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

9 Či ešte nerozumiete ani sa ne­pamätáte na tých päť chlebov tých päť tisíc mužov a koľko košov ste sob­rali?

Evanjelický

9 Či ešte nerozumiete? Či sa ne­pamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí, a koľko košov ste naz­bierali?

Ekumenický

9 Ešte nechápete, a ani sa ne­pamätáte na tých päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste naz­bierali?

Bible21

9 Copak ještě ne­chápete? Ne­vzpo­míná­te si na těch pět chle­bů pro pět tisíc, a ko­lik jste na­sbíra­li košů?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček