EkumenickýMatúš13,13

Matúš 13:13

Evanjelium podľa Matúša

V podobenstvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia, počúvajú, ale ne­počujú a ani nechápu.


Verš v kontexte

12 Lebo kto má, tomu sa pri­dá a bude mať nad­bytok. Kto však ne­má, tomu vez­mú aj to, čo má. 13 V podobenstvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia, počúvajú, ale ne­počujú a ani nechápu. 14 Pl­ní sa na nich Izai­ášovo proroc­tvo: Budete počúvať a počúvať, ale nebudete roz­umieť, budete hľadieť a hľadieť, ale nebudete vidieť.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 V podoben­stvách im hovorím pre­to, že hľadiac ne­vidia a čujúc nečujú ani nerozumejú,

Evanjelický

13 V podoben­stvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia; a počúvajú, ale ne­počujú ani nerozumejú.

Ekumenický

13 V podobenstvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia, počúvajú, ale ne­počujú a ani nechápu.

Bible21

13 Pro­to k nim mluvím v podo­ben­stvích, že vi­dí, ale ne­vi­dí a slyší, ale nes­lyší ani ne­ro­zumějí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček