EkumenickýMatúš13,12

Matúš 13:12

Evanjelium podľa Matúša

Lebo kto má, tomu sa pri­dá a bude mať nad­bytok. Kto však ne­má, tomu vez­mú aj to, čo má.


Verš v kontexte

11 On od­povedal: Pre­to, že vám je dané po­znať tajom­stvá nebes­kého kráľov­stva, ale im nie je dané. 12 Lebo kto má, tomu sa pri­dá a bude mať nad­bytok. Kto však ne­má, tomu vez­mú aj to, čo má. 13 V podobenstvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia, počúvajú, ale ne­počujú a ani nechápu.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo kto má, tomu bude dané, a roz­hoj­ní sa mu; ale kto ne­má, od toho bude odňaté i to, čo má.

Evanjelický

12 Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nad­bytok; tomu však, kto ne­má, bude odňaté aj to, čo má.

Ekumenický

12 Lebo kto má, tomu sa pri­dá a bude mať nad­bytok. Kto však ne­má, tomu vez­mú aj to, čo má.

Bible21

12 To­mu, kdo má, to­tiž bude dáno a bude mít hojnost, ale to­mu, kdo nemá, bude vza­to i to, co má.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček