EkumenickýMatúš13,10

Matúš 13:10

Evanjelium podľa Matúša

Učeníci pri­stúpili k Ježišovi a opýtali sa ho: Prečo im hovoríš v podobenstvách?


Verš v kontexte

9 Kto má uši, nech počúva! 10 Učeníci pri­stúpili k Ježišovi a opýtali sa ho: Prečo im hovoríš v podobenstvách? 11 On od­povedal: Pre­to, že vám je dané po­znať tajom­stvá nebes­kého kráľov­stva, ale im nie je dané.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 A pri­stúpili učeníci a po­vedali mu: Prečo im hovoríš v podoben­stvách?

Evanjelický

10 Pri­stúpili k Nemu učeníci a po­vedali: Prečo im hovoríš v podoben­stvách?

Ekumenický

10 Učeníci pri­stúpili k Ježišovi a opýtali sa ho: Prečo im hovoríš v podobenstvách?

Bible21

10 Teh­dy k ně­mu přistou­pi­li učedníci a pta­li se: „Pro­č s nimi mluvíš v podobenstvích?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček