EkumenickýMarek8,5

Marek 8:5

Evanjelium podľa Mareka

Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem.


Verš v kontexte

4 Učeníci mu od­povedali: Kto a ako by mohol tu na pu­statine ob­starať chlieb, aby toľkých na­sýtil? 5 Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem. 6 Nato ľuďom pri­kázal, aby si po­sadali na zem. Ježiš vzal tých sedem chlebov, dob­rorečil, lámal a podával svojim učeníkom, aby ich roz­deľovali. Oni ich roz­dali zá­stupu.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 A opýtal sa ich: Koľko chlebov máte? A oni po­vedali: Sedem.

Evanjelický

5 Nato sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem.

Ekumenický

5 Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem.

Bible21

5 „Ko­lik má­te chlebů?“ ze­ptal se jich. „Sedm,“ od­po­vědě­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček