EkumenickýMalachiáš1,14

Malachiáš 1:14

Zlorečený je pod­liak, ktorý má v stáde sam­ca; sľúbi a Pánovi pred­sa obetuje chyb­né. Veď ja som veľký Kráľ, vraví Hos­podin zá­stupov, moje meno budí bázeň medzi národ­mi.


Verš v kontexte

12 Vy ho však znes­väcujete, keď vravíte, že Pánov stôl možno poškv­rňovať a po­krm, čo je na ňom, nie je taký dôležitý. 13 Hovoríte: Prečo sa trápite? Všet­ko zľahčujete — vraví Hos­podin zá­stupov. Prinášate ulúpené, chromé a choré zvieratá ako obet­né dary. Mohol by som to s potešením prijať z vašej ruky? — vraví Hos­podin. 14 Zlorečený je pod­liak, ktorý má v stáde sam­ca; sľúbi a Pánovi pred­sa obetuje chyb­né. Veď ja som veľký Kráľ, vraví Hos­podin zá­stupov, moje meno budí bázeň medzi národ­mi.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale zlorečený je ten, kto klame, kto majúc vo svojom stáde sam­ca sľubuje a obetuje Pánovi zkazené! Lebo ja som veľký Kráľ, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a moje meno je strašné medzi národami.

Evanjelický

14 Zlorečený je klamár, ktorý má v stáde sam­ca, sľúbi ho, a pred­sa obetuje Pánovi, čo je chyb­né. Veď ja som veľký Kráľ - vraví Hos­podin moc­nos­tí - a moje meno je hroz­né medzi národ­mi.

Ekumenický

14 Zlorečený je pod­liak, ktorý má v stáde sam­ca; sľúbi a Pánovi pred­sa obetuje chyb­né. Veď ja som veľký Kráľ, vraví Hos­podin zá­stupov, moje meno budí bázeň medzi národ­mi.

Bible21

14 Pro­kletý je pokry­tec, který má ve stá­du sam­ce, slíbí ho Pánu, ale pak obě­tuje nějaký po­chrou­maný kus. Vž­dyť já jsem ve­liký Král, praví Hos­po­din zástupů, a mé jméno je obávané mezi náro­dy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček