EkumenickýLukáš22,70

Lukáš 22:70

Evanjelium podľa Lukáša

Tu všet­ci po­vedali: Si teda Boží Syn? Od­povedal im: Vy hovoríte, že som.


Verš v kontexte

69 Ale od­teraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci. 70 Tu všet­ci po­vedali: Si teda Boží Syn? Od­povedal im: Vy hovoríte, že som. 71 Oni po­vedali: Načo ešte po­trebujeme svedec­tvo? Sami sme to počuli z jeho úst.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

70 Vtedy po­vedali všet­ci: Teda si ty ten Syn Boží? A on im po­vedal: Vy dob­re hovoríte, že ja som.

Evanjelický

70 Tu po­vedali všet­ci: Si teda Syn Boží? Riekol im: Vy hovoríte, že som.

Ekumenický

70 Tu všet­ci po­vedali: Si teda Boží Syn? Od­povedal im: Vy hovoríte, že som.

Bible21

70 „Takže jsi Boží Syn?“ řek­li všichni. „Sami říká­te, že jsem,“ od­po­věděl Ježíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček