EkumenickýLukáš15,14

Lukáš 15:14

Evanjelium podľa Lukáša

Keď všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tej krajine veľký hlad a on začal tr­pieť núdzu.


Verš v kontexte

13 Po nie­koľkých dňoch si mladší syn všet­ko vzal, od­išiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom pre­már­nil. 14 Keď všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tej krajine veľký hlad a on začal tr­pieť núdzu. 15 Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho po­slal na svoje pole pásť svine.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

14 Keď po­tom všet­ko strovil, na­stal veliký hlad v tej krajine, a on začal tr­pieť núdzou.

Evanjelický

14 Keď už všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu tr­pieť.

Ekumenický

14 Keď všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tej krajine veľký hlad a on začal tr­pieť núdzu.

Bible21

14 Když všech­no utra­til, na­stal v té zemi ve­liký hlad a on za­čal trpět nou­zi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček