EkumenickýLukáš15,12

Lukáš 15:12

Evanjelium podľa Lukáša

Mladší z nich po­vedal ot­covi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi pat­rí. A otec im majetok roz­delil.


Verš v kontexte

11 A po­kračoval: Is­tý človek mal dvoch synov. 12 Mladší z nich po­vedal ot­covi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi pat­rí. A otec im majetok roz­delil. 13 Po nie­koľkých dňoch si mladší syn všet­ko vzal, od­išiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom pre­már­nil.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

12 A mladší z nich po­vedal ot­covi: Otče, daj mi pri­pádajúci diel imania! A on im roz­delil majetok.

Evanjelický

12 Mladší z nich po­vedal ot­covi: Otče, daj mi podiel z majet­ku, ktorý mi pat­rí. A (otec) roz­delil im majetok.

Ekumenický

12 Mladší z nich po­vedal ot­covi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi pat­rí. A otec im majetok roz­delil.

Bible21

12 Ten mladší ře­kl ot­ci: ‚O­tče, dej mi díl majetku, který mi náleží.‘ A tak jim roz­dě­lil své jmění.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček