EkumenickýLukáš1,19

Lukáš 1:19

Evanjelium podľa Lukáša

An­jel mu od­povedal: Ja som Gab­riel, ktorý stojí pred Bohom, a má po­slanie pre­hovoriť s tebou a odo­vzdať ti túto radost­nú zvesť.


Verš v kontexte

18 Za­chariáš po­vedal an­jelovi: Podľa čoho to po­znám? Veď ja som starec a moja manžel­ka je v pokročilom veku. 19 An­jel mu od­povedal: Ja som Gab­riel, ktorý stojí pred Bohom, a má po­slanie pre­hovoriť s tebou a odo­vzdať ti túto radost­nú zvesť. 20 Hľa, onemieš a nebudeš schop­ný pre­hovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si ne­uveril mojim slovám, ktoré sa spl­nia vo svojom čase.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Vtedy od­povedal an­jel a riekol mu: Ja som Gab­riel, ktorý stojím pred Bohom, a som po­slaný na to, aby som hovoril s tebou a zves­toval ti tieto radost­né veci.

Evanjelický

19 An­jel mu od­povedal: Ja som Gab­riel, ktorý stojí pred Bohom, a som po­slaný hovoriť s tebou a zves­tovať ti túto radost­nú novinu.

Ekumenický

19 An­jel mu od­povedal: Ja som Gab­riel, ktorý stojí pred Bohom, a má po­slanie pre­hovoriť s tebou a odo­vzdať ti túto radost­nú zvesť.

Bible21

19 An­děl mu od­po­věděl: „Já jsem Gab­ri­el, který sto­jí před Boží tváří! Byl jsem po­s­lán, abych k to­bě pro­mlu­vil a ozná­mil ti tu ra­dostnou novi­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček