Ekumenický3. Mojžišova1,15

3. Mojžišova 1:15

Leviticus

Kňaz ho prinesie k oltáru, nech­tom mu na­trh­ne hlavu a spáli na ol­tári. Krv vy­tlačí na stenu ol­tára.


Verš v kontexte

14 Ak chce priniesť Hos­podinovi na spaľovanú obetu dar z vtákov, nech prinesie svoj dar z hrdličiek alebo holúb­kov. 15 Kňaz ho prinesie k oltáru, nech­tom mu na­trh­ne hlavu a spáli na ol­tári. Krv vy­tlačí na stenu ol­tára. 16 Jeho hr­voľ aj s obsahom vy­berie a od­hodí k východnej strane ol­tára, kam sa vy­sýpa popol.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A kňaz ho donesie k ol­táru, kde mu na­trh­ne hlavu a kadiac bude ho páliť na ol­tári a jeho krv vy­tlačí na stenu ol­tára.

Evanjelický

15 Kňaz ho prinesie k ol­táru, na­trh­ne mu hlavu a spáli ho na ol­tári; jeho krv však vy­tlačí na stenu ol­tára.

Ekumenický

15 Kňaz ho prinesie k oltáru, nech­tom mu na­trh­ne hlavu a spáli na ol­tári. Krv vy­tlačí na stenu ol­tára.

Bible21

15 Kněz při­ne­se ptáče k ol­táři, neh­tem mu po­odštípne hlavu a ne­chá je dý­mat na ol­táři; jeho krev bude vy­máčknu­ta na stěnu ol­táře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček