EkumenickýKazateľ1,10

Kazateľ 1:10

Ak by aj nie­kto o niečom po­vedal: Po­zri, toto je nové! — už dáv­no to bolo v časoch, ktoré boli pred na­mi.


Verš v kontexte

9 Čo bolo, to bude, a čo sa robilo, to sa bude robiť. Niet nič nového pod sln­kom. 10 Ak by aj nie­kto o niečom po­vedal: Po­zri, toto je nové! — už dáv­no to bolo v časoch, ktoré boli pred na­mi. 11 Predošlé veci nezos­tanú v pamäti, ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť ne­skôr.

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ak i je nejaká vec, o ktorej niek­to povie: Po­zri, toto je nové, už to bolo dáv­no za vekov, ktoré boly pred na­mi.

Evanjelický

10 Je niečo, o čom možno po­vedať: Po­zri, to je niečo nové? Dáv­no to bolo, vo vekoch, ktoré boli pred na­mi.

Ekumenický

10 Ak by aj nie­kto o niečom po­vedal: Po­zri, toto je nové! — už dáv­no to bolo v časoch, ktoré boli pred na­mi.

Bible21

10 Copak je něco, o čem se dá říci: Pojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo už ce­lé věky, bylo to na světě dávno před ná­mi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček